COCO - The Cocktail Company

RE: Cocktailworkshop op locatie

 

 

Beste Miranda ,

 

Is er al meer bekend over de  workshop/experience =
die wij eventueel voor 

jullie kunnen verzorgen?

Wij willen er natuurlijk geen druk op zetten, want we willen =
met jullie 

een gezellige experience beleven, maar onze agenda begint =
namelijk 

aardig vol te raken voor Oktober  en het zou zonde =
zijn als we daardoor 

geen cocktailhosting  aan kunnen =
bieden.

 

Ik hoor graag van je!

 

Handtekening Nick

Met klinkende groet,

 

Joey Kuijpers

COCO, The Cocktail Company

 

Met =
klinkende groet,

Nick Cremers
COCO, =
the Cocktail Company 

T: 0031 =
(0)76 88 93907 

E: =
coco@thecocktailcompany.nl &n=
bsp;   
I: =
www.thecocktailcompany.nl

 

 

 

Van: Nick Cremers =
[mailto:coco@thecocktailcompany.nl]
Verzonden: maandag 13 =
juni 2016 09:20
Aan: Miranda Ruygh =
<miranda.ruygh@witloxvcs.nl>
Onderwerp: Re: =
Cocktailworkshop op locatie

 

Beste Miranda,

 

=

Is alles in goede orde aangekomen =
bij u? Graag vernemen wij van u of we u nog van dienst kunnen =
zijn.

 

=

Met klinkende groet,

Nick =
Cremers
COCO, the Cocktail =
Company 

T: 0031 (0)76 88 =
93907 

E: coco@thecocktailcompany.nl     
I: www.thecocktailcompany.nl

=

 

=

Van: =
Miranda Ruygh <miranda.ruygh@witloxvcs.nl=
>
Datum: dinsdag 24 mei 2016 15:03
Aan: Nick =
Cremers <coco@thecocktailcompany.nl=
>
Onderwerp: RE: Cocktailworkshop op =
locatie

 

=


&=
nbsp;      
2=
5 jaar solide, slagvaardig en sociaal

Hoi=
Nick,

&nb=
sp;

Kun=
je mij een offerte van de kosten mailen?

Met=
vriendelijke groeten,

Mir=
anda Ruygh

Mar=
keting & Communicatie medewerker

___=
____________________________________________________ =

Wit=
lox VCS Accountants, Belastingadviseurs en Bedrijfsjuristen =

Fel=
lenoordstraat 72, 4811 TJ Breda

Pos=
tbus 3341, 4800 DH Breda

T

076=
– 522 53 30

F

076=
– 514 98 89

E

miranda.ruygh@witloxvcs.nl=

W

<http://www.witloxvcs.nl>

___=
____________________________________________________

&nb=
sp;

Va=
n:
=
COCO, The Cocktail Company [mailto:coco@thecocktailcompany=
.nl]
Verzonden: dinsdag 24 mei 2016 14:59
Aan: =
Miranda Ruygh
Onderwerp: RE: Cocktailworkshop op =
locatie

 

Hallo =
Miranda,

 

Uiteraard gaat er ook een =
bartender mee, deze zou dan de gasten begeleiden. Uiteraard kan deze ook =
cocktails maken voor de mensen die gewoon een cocktail =
willen.

 

Met =
klinkende groet,

Nick Cremers
COCO, =
the Cocktail Company

T: 0031 =
(0)76 88 93907

E: =
coco@thecocktailcompany.nl &n=
bsp;  
I: =
www.thecocktailcompany.nl

 

 

 

Van: Miranda Ruygh [mailto:miranda.ruygh@witloxvcs=
.nl]
Verzonden: dinsdag 24 mei 2016 11:14
Aan: =
‘COCO, The Cocktail Company’ <coco@thecocktailcompany.nl=
>
Onderwerp: RE: Cocktailworkshop op locatie

 


&=
nbsp;      
2=
5 jaar solide, slagvaardig en sociaal

Bes=
te Nick,

&nb=
sp;

Zov=
er ik in kan schatten gaat het om 1 cocktail per persoon; we verwachten =
ongeveer 50 personen.

Is =
er dan ook iemand voor de begeleiding aanwezig?

Met=
vriendelijke groeten,

Mir=
anda Ruygh

Mar=
keting & Communicatie medewerker

___=
____________________________________________________ =

Wit=
lox VCS Accountants, Belastingadviseurs en Bedrijfsjuristen =

Fel=
lenoordstraat 72, 4811 TJ Breda

Pos=
tbus 3341, 4800 DH Breda

T

076=
– 522 53 30

F

076=
– 514 98 89

E

miranda.ruygh@witloxvcs.nl=

W

<http://www.witloxvcs.nl>

___=
____________________________________________________

&nb=
sp;

Va=
n:
=
COCO, The Cocktail Company [mailto:coco@thecocktailcompany=
.nl]
Verzonden: dinsdag 24 mei 2016 9:59
Aan: =
Miranda Ruygh
Onderwerp: RE: Cocktailworkshop op =
locatie

 

Hallo =
Miranda,

 

Bedankt voor uw aanvraag =
voor een cocktailworkshop bij ons. Als ik het goed begrijp zouden jullie =
graag op locatie een cocktailbar willen plaatsen? Ik stel voor dat we =
dan een interactieve cocktailbar plaatsen waarbij men zelf inderdaad =
zijn cocktail kan maken. Hoeveel cocktails denkt u dat we over spreken =
ongeveer?

 

Met =
klinkende groet,

Nick Cremers
COCO, =
the Cocktail Company

T: 0031 =
(0)76 88 93907

E: =
coco@thecocktailcompany.nl &n=
bsp;  
I: =
www.thecocktailcompany.nl

 

 

 

Van: Miranda Ruygh [mailto:miranda.ruygh@witloxvcs=
.nl]
Verzonden: maandag 23 mei 2016 10:48
Aan: =
‘coco@thecocktailcompany.nl’ <coco@thecocktailcompany.nl=
>
Onderwerp: Cocktailworkshop op locatie

 


&=
nbsp;      
2=
5 jaar solide, slagvaardig en sociaal

Goede=
morgen,

&nbsp=
;

Wij =
willen zaterdag 1 oktober a.s. een personeelsfeest organiseren in =
Breda.

De =
bedoeling is dat de medewerkers aan verschillende activiteiten kunnen =
deelnemen deze avond (van ongeveer 20.00/00.00 uur), waaronder een =
“cocktailworkshop”. Dan gaat het niet om een uitgebreide =
workshop; maar ik denk meer aan het maken of laten maken van 1 cocktail =
per persoon.

Het =
aantal personen zal ongeveer tussen de 40 en 60 personen uitkomen; maar =
niet iedereen zal een cocktail willen.

&nbsp=
;

Graag=
hoor ik van jullie of dit mogelijk is en wat de kosten zullen zijn voor =
deze avond.

Met vriendelijke =
groeten,

Miranda Ruygh =

Marketing & =
Communicatie medewerker

_________________=
______________________________________ =

Witlox VCS =
Accountants, Belastingadviseurs en Bedrijfsjuristen =

Fellenoordstraat =
72, 4811 TJ Breda

Postbus 3341, =
4800 DH Breda

T

076 – 522 53 30 =

F

076 – 514 98 89 =

E

miranda.ruygh@wit=
loxvcs.nl

W

<http://www.witlox=
vcs.nl
>

_________________=
______________________________________

 

Dit e-mailbericht is uitsluitend =
bestemd voor de geadresseerde(n). Wilt u direct contact met ons opnemen =
indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen? Wij =
verzoeken u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet =
te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht =
vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door een =
beroepsgeheim.
De inhoud van dit bericht is niet wettelijk bindend =
voorzover niet bevestigd middels brief of telefax. Tenzij uitdrukkelijk =
anders vermeld is op in dit bericht of in enige bijlage opgenomen =
verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast. Op onze =
rechtsverhoudingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing van =
Samenwerkende Registeraccountants en =
Accountants-Administratieconsulenten (SRA) zoals gedeponeerd bij de =
Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 40481496.
Deze e-mail =
(inclusief gegevensbestanden die daarmee verzonden zijn) is, naar onze =
mening, vrij van virussen. Wij adviseren u ten zeerste de bestanden, =
alvorens deze voor het doel te gebruiken, nogmaals op de aanwezigheid =
van virussen te onderzoeken en indien nodig, de noodzakelijke =
maatregelen te nemen om vervuiling van uw software en bestanden te =
voorkomen. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de, door het =
gebruik van de door ons aan u verstrekte bestanden, ontstane =
schade.
Word- en/of Excel- en/of Powerpointbestanden kunnen enkel op =
uw uitdrukkelijke verzoek in deze opmaak aan dit e-mail bericht gehecht =
zijn.  Een bijlage in deze opmaak leidt ertoe dat wij geen =
verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van dit bestand danwel de =
daaruit voortvloeiende rechten cq. verplichtingen en/of aanspraken =
jegens derden.
Witlox VCS kent een B.V. -structuur met twee =
werkmaatschappijen. Onder Witlox VCS Holding B.V. (KvK-nummer 20142678) =
resorteren Witlox VCS B.V. (KvK-nummer 20142683) en Witlox VCS audit =
B.V. (KvK-nummer 20142682) allen statutair gevestigd te =
Breda.
Directie Witlox VCS

Dit e-mailbericht is uitsluitend =
bestemd voor de geadresseerde(n). Wilt u direct contact met ons opnemen =
indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen? Wij =
verzoeken u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet =
te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht =
vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door een =
beroepsgeheim.
De inhoud van dit bericht is niet wettelijk bindend =
voorzover niet bevestigd middels brief of telefax. Tenzij uitdrukkelijk =
anders vermeld is op in dit bericht of in enige bijlage opgenomen =
verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast. Op onze =
rechtsverhoudingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing van =
Samenwerkende Registeraccountants en =
Accountants-Administratieconsulenten (SRA) zoals gedeponeerd bij de =
Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 40481496.
Deze e-mail =
(inclusief gegevensbestanden die daarmee verzonden zijn) is, naar onze =
mening, vrij van virussen. Wij adviseren u ten zeerste de bestanden, =
alvorens deze voor het doel te gebruiken, nogmaals op de aanwezigheid =
van virussen te onderzoeken en indien nodig, de noodzakelijke =
maatregelen te nemen om vervuiling van uw software en bestanden te =
voorkomen. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de, door het =
gebruik van de door ons aan u verstrekte bestanden, ontstane =
schade.
Word- en/of Excel- en/of Powerpointbestanden kunnen enkel op =
uw uitdrukkelijke verzoek in deze opmaak aan dit e-mail bericht gehecht =
zijn.  Een bijlage in deze opmaak leidt ertoe dat wij geen =
verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van dit bestand danwel de =
daaruit voortvloeiende rechten cq. verplichtingen en/of aanspraken =
jegens derden.
Witlox VCS kent een B.V. -structuur met twee =
werkmaatschappijen. Onder Witlox VCS Holding B.V. (KvK-nummer 20142678) =
resorteren Witlox VCS B.V. (KvK-nummer 20142683) en Witlox VCS audit =
B.V. (KvK-nummer 20142682) allen statutair gevestigd te =
Breda.
Directie Witlox VCS

Dit e-mailbericht is uitsluitend =
bestemd voor de geadresseerde(n). Wilt u direct contact met ons opnemen =
indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen? Wij =
verzoeken u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet =
te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht =
vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door een =
beroepsgeheim.
De inhoud van dit bericht is niet wettelijk bindend =
voorzover niet bevestigd middels brief of telefax. Tenzij uitdrukkelijk =
anders vermeld is op in dit bericht of in enige bijlage opgenomen =
verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast. Op onze =
rechtsverhoudingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing van =
Samenwerkende Registeraccountants en =
Accountants-Administratieconsulenten (SRA) zoals gedeponeerd bij de =
Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 40481496.
Deze e-mail =
(inclusief gegevensbestanden die daarmee verzonden zijn) is, naar onze =
mening, vrij van virussen. Wij adviseren u ten zeerste de bestanden, =
alvorens deze voor het doel te gebruiken, nogmaals op de aanwezigheid =
van virussen te onderzoeken en indien nodig, de noodzakelijke =
maatregelen te nemen om vervuiling van uw software en bestanden te =
voorkomen. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de, door het =
gebruik van de door ons aan u verstrekte bestanden, ontstane =
schade.
Word- en/of Excel- en/of Powerpointbestanden kunnen enkel op =
uw uitdrukkelijke verzoek in deze opmaak aan dit e-mail bericht gehecht =
zijn.  Een bijlage in deze opmaak leidt ertoe dat wij geen =
verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van dit bestand danwel de =
daaruit voortvloeiende rechten cq. verplichtingen en/of aanspraken =
jegens derden.
Witlox VCS kent een B.V. -structuur met twee =
werkmaatschappijen. Onder Witlox VCS Holding B.V. (KvK-nummer 20142678) =
resorteren Witlox VCS B.V. (KvK-nummer 20142683) en Witlox VCS audit =
B.V. (KvK-nummer 20142682) allen statutair gevestigd te =
Breda.
Directie Witlox VCS

Over de Auteur